ХАГАСХАН
Дөнгөж хагас - Халсан цагт нь түүний яриаг хагасхан боловч сонссон биз ээ. Р.Чойном. Хүн.