ХАГАСЛАХ

1. Юмыг дундуур нь хувааж хоёр хэсэг болгох, хугаслах: цай хагаслах (цайг хуваах), сур дэлгэрэнгүй... (сур харваачдыг хоёр хэсэг болгон хуваах), хөрөнгөө хагаслах (эд хөрөнгөө хувааж авах);


2. Хагас хугас болгох, заримдаг дутуу орхих - Ажлаа хагаслах хэрэггүй. И.Дамбажав нар. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...
3. Өдөр, цагийн нэгэн хагаст хүрэх, цаг хугацааны дунд үед хүрэх: өдөр хагаслах (өдрийн талд хүрэх) - Хонийг хаврын адаг сараас дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., шөнө хагаслах (шөнийн хагаст хүрэх) - Боржигон нутгийн хонгорхон бүсгүй Чанцалынх руу шөнө хагаслан давхив. Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана;

4. Юмны дунд хавьд хүрэх: зам хагаслах (замын дунд хүрэх).

цай хагаслах цайг хуваах
сур хагаслах сур харваачдыг хоёр хэсэг болгон хуваах
хөрөнгөө хагаслах эд хөрөнгөө хувааж авах
өдөр хагаслах өдрийн талд хүрэх
шөнө хагаслах шөнийн хагаст хүрэх
зам хагаслах замын дунд хүрэх