хагартал баяжих
ихэд хөрөнгөжих

их чинээлиг болох

энэ яагаад их чинээлэг болов

Зочин 2018-03-16 10:25:55