найр хавтгайрах
баяр цэнгэл нийтийг хамарч үргэлжлэх, өргөн дэлгэр болох