физик эмчилгээ
цахилгаан, гэрэл, дуу, ус, шавар, лаа зэргээр өвчнийг эмчлэх эмчилгээний нэг төрөл