БАГТРАХ II

1. Лав углах;


2. Нэвт шувт хатгаж гарах: багтартал жадлах (гүн жадлах, нэвт жадлах).

Ижил үг:

БАГТРАХ I