БАГУУР I

Гох, дэгээ бүхий байлдааны зэвсэг.

Ижил үг:

БАГУУР II

БАГУУР III