үртэй хүн мөртэй явдаг
/ зүйр цэцэн үг /
үртэй хүний удам тасрахгүй гэсэн санаа