үр удамгүй хүн үндэсгүй модтой адил
/ зүйр цэцэн үг /
үр хүүхэд чухал гэсэн санаа