үнэт эдлэл
алт мөнгө зэрэг үнэт металл болон чулуугаар хийсэн эд зүйл