үнэртэн гоо сайхан
оо энгэсэг, гоо сайхны зориулалт бүхий сайхан үнэртэй зүйлс