ҮНЭРТЭЙ

Үнэр ихтэй - Ойн хөвд, хатсан шилмүүс, хагд өвсний үл мэдэгхэн үнэртэй уруйн шар ус хөндий тал руу сандран бууж дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., үнэртэй ус (янз бүрийн анхилам үнэр гаргах гоо сайхны бүтээгдэхүүн, сүрчиг), өмхий үнэртэй (муудсан, муухай үнэр гаргасан), сайхан үнэртэй (анхилам, сайхан үнэр гаргасан).

үнэртэй ус янз бүрийн анхилам үнэр гаргах гоо сайхны бүтээгдэхүүн, сүрчиг
өмхий үнэртэй муудсан, муухай үнэр гаргасан
сайхан үнэртэй анхилам, сайхан үнэр гаргасан