ҮНЭРТҮҮЛЭХ

Үнэр гаргах: архи үнэртүүлэх (а. Архи уусан байх; б. Архи ууснаас ихэд үнэр гаргах) - Энэ тэр дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Үр тариа.