БАГТААМЖ I

Юмыг багтаах хэмжээ багтац: багтаамж ихтэй (юм багтах зай ихтэй), багтаамж муутай дэлгэрэнгүй...

багтаамж ихтэй юм багтах зай ихтэй
багтаамж муутай юм агуулах талбай багатай
багтаамж сайтай багтаамж их
агаарын багтаамж агаарын эзлэх зай
бухлын багтаамж бухалдсан өвсний эзлэх талбай
Ижил үг:

БАГТААМЖ II