БАГТААМЖГҮЙ II
/ хуучирсан /

Энэрэлгүй, итгэлгүй, ууч сэтгэлгүй.

Ижил үг:

БАГТААМЖГҮЙ I