БАГТААМЖГҮЙ I

Багтаамж бага, багтаамж муутай, зай талбайгүй; орон зай муутай: багтаамжгүй байр (юм багтах зай дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БАГТААМЖГҮЙ II