үндэс сайтын навч цэцэг их үнэн сайтын үг яриа цөөн
/ зүйр цэцэн үг /
юмны мөн чанар гадна үзэмждээ бус дотор агуулгадаа байдаг гэсэн санаа