үлэг цээж

а. Хэнхдэг цээж; б. [шилжсэн] Цэцэн сэргэлэн