ҮЛХИЙЛГЭХ II

Үлхгэр болгох.

Ижил үг:

ҮЛХИЙЛГЭХ I