ҮЛХИЙХ I

Уруул яршин улцайх.

Ижил үг:

ҮЛХИЙХ II