ҮЛХЭГ II

үлхэг үлхэг хийх (үлхгэр юмны байн байн хөдлөх).

Ижил үг:

ҮЛХЭГ I