ҮЛХИЙЛГЭХ I

Уруулаа яршуулан улцайлгах.

Ижил үг:

ҮЛХИЙЛГЭХ II