ҮЛХИЙРЭХ

Үлхий өвчин туссан мэт уруулын арьс хагарч эхлэх.