ҮЛТГЭШГҮЙ

Үлтгэж боломгүй - Хасар ба Зэлмэ хоёуланд хуваан уулгасанд сая үнэхээр амнаас урсан хоолой руу орж үнэр амтны дэлгэрэнгүй... В.Инжиннаши. Хөх судар.