ҮЛТЛЭХ II

Бусдыг зовоон зарцлах.

Ижил үг:

ҮЛТЛЭХ I