ҮЛТЛЭХ I

1. Юмыг бага зэрэг хэмхлэх: маалинга үлтлэх (маалинга зумлах);


2. Юмыг үнгэж нухчих: цаас үлтлэх (цаас үнгэчих).

маалинга үлтлэх маалинга зумлах
цаас үлтлэх цаас үнгэчих
Ижил үг:

ҮЛТЛЭХ II