ҮЛГЭР II

1. Эсгүүр хийхэд хэрэглэх загвар, хэв: хувцасны үлгэр (хувцсыг олон тоогоор үйлдвэрлэхийн өмнө загвар дэлгэрэнгүй...


2. Даган дуурайх, жишээ болгох зүйл - Чи ядаж үерхдэг хүүхнүүдээсээ үлгэр авдаг юм биш үү. С.Удвал. Та бид дэлгэрэнгүй... үлгэр үзүүлэх (ямар байхыг өөрийн биеэр жишээлэн үзүүлэх), үлгэр хийх (үлгэр болгох, жишээ болгох зүйл хийх), үлгэр дуурайл [хоршоо] (хүний үйл ажил болоод сахилга дэг журмын тал дээр даган дуурайх жишээ), үлгэр дүр [хоршоо] (а. Даган баримтлах дүрэм болон хүний ажил хөдөлмөрийн бахархан дуурайх хувь; б. Хүн амьтан ба эд зүйлийн хэлбэр янз, төрх), үлгэр загвар [хоршоо] (хийх зүйлд жишээ болгосон зүйл), үлгэр жишээ [хоршоо] (а. Үлгэр дуурайл; б. Даган дуурайж болохуйц сайн) - Үүнийг нь цэргүүд дайны үед хүн ингэж явах ёстой байж гэж бодон үлгэр жишээ болгон хэрэглэнэ. Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн., үлгэр дүрэм [хоршоо] (даган дуурайх зүйл, баримтлан дагавал зохих юм) - Хэрвээ өмнөд газар бөгөөс сурах ба дуурайн дүрэмлэх үлгэр дүрэм буй тул эртний мэргэд эрдэмтний ярагдан сэтгэлээс өдсөн нь илрэхгүй. В.Инжиннаши. Хөх судар., үлгэр жишээ сурагч (бусдад дуурайл болохуйц сайн сурагч), үлгэр сайн бол үйл нь сайн [зүйр цэцэн үг] (ажлын бэлтгэл сайн бол төгсгөл сайн гэсэн санаа).

хувцасны үлгэр хувцсыг олон тоогоор үйлдвэрлэхийн өмнө загвар болгон хийсэн цөөн тооны хувцас
үлгэр янз дээл хувцасны загвар, хэлбэр янз
үлгэр маяг жишээ болгон хийсэн анхны загвар
үлгэр үзүүлэх ямар байхыг өөрийн биеэр жишээлэн үзүүлэх
үлгэр хийх үлгэр болгох, жишээ болгох зүйл хийх
үлгэр дуурайл хүний үйл ажил болоод сахилга дэг журмын тал дээр даган дуурайх жишээ
үлгэр дүр а. Даган баримтлах дүрэм болон хүний ажил хөдөлмөрийн бахархан дуурайх хувь; б. Хүн амьтан ба эд зүйлийн хэлбэр янз, төрх
үлгэр загвар хийх зүйлд жишээ болгосон зүйл
үлгэр жишээ а. Үлгэр дуурайл; б. Даган дуурайж болохуйц сайн
үлгэр дүрэм даган дуурайх зүйл, баримтлан дагавал зохих юм
үлгэр жишээ сурагч бусдад дуурайл болохуйц сайн сурагч
үлгэр сайн бол үйл нь сайн ажлын бэлтгэл сайн бол төгсгөл сайн гэсэн санаа
Ижил үг:

ҮЛГЭР I