ҮЛБЭГЭР

1. Амт шимт муутай - Наранд халсан үлбэгэр задгай уснаас тэмээг услахад цангаа нь гардаггүй. дэлгэрэнгүй... үлбэгэр хоол (амт муутай хоол);


2. Тамир тэнхэл дорой, нунжгар - Хөх торгон дээлтэй, үлбэгэр зэвхий царайтай, туранхай хүн босож шүүмжлэл тавьж эхлэв. дэлгэрэнгүй... үлбэгэр хүүхэд (сул дорой хүүхэд), идэвхгүй үлбэгэр (унжгар, идэвх муутай);
3. Юмны чанар муу сул, зөөлөн: үлбэгэр эсгий (муу чанаргүй эсгий).

үлбэгэр хоол амт муутай хоол
үлбэгэр хүүхэд сул дорой хүүхэд
үлбэгэр эсгий муу чанаргүй эсгий