гарын үзүүрээр хийх
амархан хийх, хүч оролгүй хийх