ҮЖИЛ

1. Үжих үйлийн нэр;


2. Хээр хатаж, жил өнжин хөхөрсөн өвс: үжил өвс (өнжмөл өвс);
3. Идээрлүүлэгч нян цусаар бүх биед тархсанаас үүдсэн халдвар.