үес гишүүн
хүн, амьтны биеийн нугарах тус тус хэсэг, ургамлын иш, салаа мөчирт байх түгдэрхий, гишүүн