үдийн нарнаар дэн асаах
үр ашиггүй зүйл хийх, дэмий юм хийх