УЛААНУУД

Биеэр улаан бижрүү туурах хүүхдийн халдварт өвчин - Орос газар зэвүүн цаг үүсээд улаанууд тахал өвчин шиг л газар дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.