УЛААРАХ

Улаан болох - Орой мөн өргөн тал руугаа улааран шингэх шиг болох юм. Б. Бааст. дэлгэрэнгүй...