УЛААНХИВ
/ ургамал /

Цахирмын язгуурын мөлхөө иштэй, улаан цэцэгтэй, цацаг багцагтай олон наст өвс.