УЛААНТАН
/ хуучирсан /

Хувьсгалчдыг нэрлэж байсан нэр - Тэнд улаантнууд нуугдаж байгаа байх. Н.Банзрагч. Зам.