УГААГДАЛ

1. Угаагдах үйлийн нэр;


2. Хөрс, чулуулаг дахь тоосорхог хэсгүүд газрын доорх усаар угаагдан зөөгдөх үзэгдэл.