УВРАХ :

уврах цуврах (а. Юмны ганц нэгээр үйлдэх; б. Юм дараа дараагаар болох), увран цувран дэлгэрэнгүй...

увран цувран уван цуван