УВШ
/ хуучирсан /

Амь үл таслагч, эс өгснийг үл авагч, буруу тачаал үл хурьцагч, худал үл өгүүлэгч, дарс үл уугч, таван үест шагшаабадыг дэлгэрэнгүй...