АЯЛГУУ I

1. Дуу хөгжмийн тус тусдаа биеэ дааж, яруу сайхан сонсогддог нэгэн зэрэг дуурьсан эгшиглэх олон аяын цогц - Жааз дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., дуу аялгууны ухаан (хөгжмийн давхар олон аяны зохирол, найрал, хэлбэр шинжийг судлах ухаан), дуу аялгуу [хоршоо] (ая дууны зохиролт, нийлэмж), хөг аялгуу [хоршоо] (а. Хөгжмийн яруу сайхан хэмнэл; б. Хүний хэл ярианы өвөрмөц онцлог);


2. Авианы уран яруу зохирол - Авиа нийлж аялгуу болдог, хоёул хосолж шүлэг болдог. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр дэлгэрэнгүй...

дуу аялгууны ухаан хөгжмийн давхар олон аяны зохирол, найрал, хэлбэр шинжийг судлах ухаан
дуу аялгуу

ая дууны зохиролт, нийлэмж

хөг аялгуу

а. Хөгжмийн яруу сайхан хэмнэл; б. Хүний хэл ярианы өвөрмөц онцлог

хэл аялгуу газар нутаг, нийгмийн талаар нягт холбоо бүхий хэсэг бүлэг хүний харилцдаг тухайн хэлний салбар, мөн тэдгээр салбар хэлнүүдийн ерөнхий нэр
Ижил үг:

АЯЛГУУ II

төв аялгуу- монгол хэлтэн бүхэнд нэвтрэх хэлэ аялгуу.

Дэлхийн монголчуудын төв аялгуу нэгэнтээ төлөвшин тогтлоо.

Зочин 2015-02-16 16:36:14