таримал тэжээл үйлдвэрлэл
тариалангийн талбайд тэжээлийн ургамал тариалж, малын тэжээл бэлтгэх үйлдвэрлэл