газаргүй тариачин
өөрийн өмчийн газар байхгүй тариачин