тариачны амьдрал
тариа ногоо тарьж амьдардаг хүмүүсийн амьдрал