СЭГСЭЛЗҮҮЛЭХ

Сэгсгэр юмыг сэгсэг сэгсэг хийлгэх, сэгсгэнүүлэх: үсээ сэгсэлзүүлэх (арзгар үсээ сэгсэг сэгсэг дэлгэрэнгүй...