СУВАЙРАХ

Хээл авалгүй сувай болох: үнээ сувайрах (саалинаас гарсан үнээ хээл авалгүй жил өнжих) - Нэг мал дэлгэрэнгүй...М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй.