СИЙМХИЙДЭХ

1. Ихээхэн нимгэн болж сийгэх, хэтэрхий сиймхий маягтай болох: дээлийн хөвөн сиймхийдэх (дээлийн дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Сиймхий таарахгүй байх.