СИЙЛЭЭЧИН

Сийлбэрч - Ханан хадан дээрх бичээсийг сийлээчин нь хортон дайсан нүдний гэм, зүрхний түгшээ болсон эр байсан дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт.