САМАРДАХ II

Устгах, түйвээлэх, санаархах - Хувьсгалын голомтыг самардахаар тэсрэх бөмбөг хаяж байна. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САМАРДАХ I