САМБААГҮЙ

1. Арга ухаан муутай, овсгоогүй, авхаалжгүй: муу хүн самбаагүй, муухай өвс шимгүй [зүйр цэцэн үг] дэлгэрэнгүй...


2. Зав чөлөөгүй;
3. Хүч чадалгүй, зориггүй.

муу хүн самбаагүй муухай өвс шимгүй муу хүн арга ухаан багатай, муухай өвс шим шүлтгүй байдаг гэсэн санаа