САЛХИЖУУЛАЛТ

Өрөө тасалгаанд салхи оруулж гаргах төхөөрөмж.